Seglingen 14-06-04.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0604-poster

QT-filen är 33,6 MB.

Tillbaka.